інститут загальної та
неорганічної хімії

ім. в.і. вернадського
національної академії наук україни

Останні новини

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосили конкурс на заміщення посади директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України.

До 19 липня 2024 року в Відділення хімії НАН України були надані документи таких кандидатур на посаду директора :

Солопан Сергій Олександрович - доктор хімічних наук, старший дослідник.

Відповідно до Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затвердженихпостановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», Відділення хімії НАН України рекомендує провести збори трудового колелективу з виборів директора ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України 1 серпня 2024 року.

ПРОГРАМА кандидата на посаду директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України доктора хімічних наук, старшого дослідника Солопана Сергія Олександровича
* * * * * * *
Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України

Прийом документів претендентів здійснюється Відділенням хімії НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 16 липня 2024 року за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посади директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України.

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, відповідне відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України, затвердженими постановою Президії НАН України від 29.09.2021 № 291 (п. 4.4., розділ ІV)

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи Відділенню хімії НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів встановленого порядку; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється Відділенням хімії НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 16 липня 2024 року за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ.

Довідки за телефонами:
Відділення хімії НАН України 239 64 50; 239 65 70.

Підготовка та безпосереднє проведення виборів директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України має бути організовано установою у відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій Кабінету Міністрів України..

ПОЛОЖЕННЯ про організаційний комітет та виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

ПОРЯДОК акредитації та організації роботи громадських спостерігачів та спостерігачів від кандидата на виборах директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

НАКАЗ про організацію виборів директора

ХХІ Міжнародна конференція з неорганічної хімії (Україна)

Тематика конференції:

  • Хімія неорганічних і координаційних сполук, у тому числі медична та фармацевтична хімія.
  • Характеристика та властивості нових неорганічних речовин, кристалохімія.
  • Матеріали подвійного призначення, альтернативні джерела енергії, хімія навколишнього середовища.
  • Фізико-неорганічна хімія, нанохімія.

Робочі мови конференції –англійська, українська.


Типи доповідей:
Ключові лекції –30 хв. (включаючи запитання).
Усні доповіді – 20 хв. (включаючи запитання).
Стендові доповіді.

Тези доповідей буде опубліковано (в авторській редакції) на початок конференції. Статті за матеріалами поданих доповідей можуть бути опубліковані (після рецензування) у журналі «Український хімічний журнал» та «Віснику Ужгородського університету. Серія Хімія».
Всі учасники отримають Сертифікати.

Ключові дати:
1 квітня 2024 р.– 10 травня 2024 р. – реєстрація учасників.
1 квітня 2024 р. – 10 травня 2024 р. – подання тез доповідей.
15 травня 2024 р. кінцевий термін сплати оргвнеску.
20 травня 2024 р. – публікація програми конференції на офіційному веб-сайті
конференції.
3 – 6 червня 2024 р. – проведення XXI ICICU

Детальна інформація доступна на веб-сайті конференції за посиланням: https://www.xxi-icicu.online/
За додатковою інформацією звертатись на e-mail: conf-icicu@uzhnu.edu.ua

За інформацією Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

First circular

Х Український електрохімічний з’їзд

24-26 вересня 2024 року у м. Київ на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбудеться Х Український електрохімічний з’їзд.

Тематика з’їзду охоплює фундаментальні та прикладні проблеми електрохімії:

  • електрохімічне матеріалознавство
  • технічна електрохімія;
  • електрохімічна енергетика;
  • електрохімічна екологія

Робочі мови конференції – англійська, українська.

Місце та час проведення: з’їзд відбудеться 24–26 вересня 2024 р. у м. Київ на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Формат проведення: онлайн/офлайн.

Контактна особа для отримання додаткової інформації: науковий співробітник, кандидат хімічних наук Скриптун Ігор Миколайович.

тел. +380 67 528 7475, e-mail: igor.skryptun@gmail.com

За інформацією Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Інформаційне повідомлення

Оголошення конкурсу на заміщення посад
Результати конкурсу
Скриптун І. М. Черній В. М.