інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Історія

Підрозділи

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України – одна із найстаріших наукових установ хімічного профілю, заснованих в Українській академії наук, потужний осередок хімічної науки в Україні. Історія його створення бере початок від 1918 р., коли перший президент Української Академії наук академік В.І. Вернадський заснував у Києві Хімічну лабораторію, як науковий заклад у складі Фізико-математичного відділення УАН. З 1920 по 1931 р. керівником Хімічної лабораторії та створеної у 1922 р. науково-дослідної кафедри хімії Київського політехнічного інституту був академік В.О. Плотников. У 1929 р. на базі кафедри організовано Науково-дослідний інститут хімії Народного комісаріату освіти. У 1931 р. його об’єднано з Хімічною лабораторією і закріплено у складі Академії наук як Інститут хімії АН УРСР, котрий у 1945 р. розділено на Інститут органічної хімії та Інститут загальної та неорганічної хімії АН УРСР, якому присвоєно у 1993 р. ім’я В.І. Вернадського.

меню 1

меню 2

картинка

текст

картинка

текст

меню 1

меню 2

картинка

текст

картинка

текст

меню 1

меню 2

картинка

текст

картинка

текст