інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ІЗНХ – 2022

Конференція відбудеться 24–25 листопада 2022 р. за адресою: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32/34 (Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України).

Ключові дати


Реєстрація назви та авторів доповіді — до 11 листопада 2022 р. Подання тез — до 17 листопада 2022 р.

Тематика конференції
Формат доповідей

На конференції будуть представлені, усні (до 15 хв. + 5 хв. обговорення) та стендові (А1 841 х 594 мм, vertical) доповіді з пріоритетних напрямків та найбільш актуальних проблем неорганічної хімії та технології.

Публікація матеріалів

Подані за матеріалами доповідей статті, які пройдуть прискорену процедуру рецензування, будуть опубліковані в фаховому науковому періодичному виданні «Український хімічний журнал» Тези доповідей, включені до програми конференції будуть опубліковані у збірнику.

Локальний оргкомітет


Голова Оргкомітету – д.х.н. Солопан С.О.
Члени Оргкомітету:
Заступник директора Інституту з наукової роботи,
чл.-кор. НАН України – Омельчук А.О.
ст.н.с., к.х.н. - В’юнов О.І.,
ст.н.с., к.х.н. - Погоренко Ю.В.,
м.н.с. - Штоквиш О.О.

Для публікації у збірнику тези необхідно підготувати відповідно до шаблону та вимог до оформлення та подати разом з реєстраційною формою.

Довідки


Солопан Сергій Олександрович
Моб. тел. (097) 945-54-45
е-mail solopan@ukr.net

Інформаційне повідомлення