інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


СЕКТОРИ-СЕМІНАРИ

Наукові сектори-семінари здійснюють обговорення наукових доповідей та повідомлень за основними науковими напрямами Інституту, звітів за завершеними темами НДР та міжнародними грантами, пропозиції щодо тематики нових НДР, поданих дисертаційних робіт, дисертаційних тем аспірантів 1-го року навчання, атестаційних звітів аспірантів 2-го, 3-го, 4-го року навчання, поданих на міжнародні конференції пленарних та секційних доповідей тощо за відповідними тематичними напрямами.

I. Сектор-семінар з неорганічної хімії

Голова сектору чл-кор. НАН України В.І. Пехньо, секретар н.с. Л.І. Коваль

До складу сектору входять наступні відділи:

1. Хімія комплексних сполук

2. Лабораторія Макроциклічних сполук і гібридних структур

3. Гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів

4. Хімії твердого тіла

Керівники відділів – академік НАН України А.Г. Білоус, чл-кор. НАН України В.І. Пехньо, д.х.н. О.К. Трунова, д.н.х. В.Я. Черній.

В роботі сектору обов’язково приймають участь чл-кор. НАН України В.М. Огенко, д.н.х. Т.А. Мирна, д.н.х. Ю.С. Дзясько.

II. Сектор-семінар з електрохімії:

Голова сектору чл-кор. НАН України А.О. Омельчук, секткрар м.н.с. А.В. Близнюк.

До складу сектору входять наступні відділи:

1. Електрохімія і фотоелектрохімія неметалічних систем.

2. Електрохімія та технологія неорганічних металів.

3. Лабораторія матеріалів електрохімічної енергетики.

4. Електрохімічне матеріалознавство.

Керівники відділів – чл-кор. НАН України Г.Я. Колбасов, чл-кор. НАН України А.О. Омельчук, д.х.н. В.С. Кублановський, д.х.н. Ю.К. Пірський. В роботі сектору обов’язково приймають участь: Академік НАН України А.Г. Білоус, чл-кор. НАН України В.І. Пехньо, чл-кор. НАН України В.М. Огенко.

III. Сектор хізична хімія:

Голова сектору чл-кор. НАН України В.М.Огенко, секретар ст.н.с. Л.Н. Рождемтвенська

До складу сектору входять наступні відділи:

1. Фізико неорганічна хімія.

2. Лабораторія мембранних і сорбційних матеріалів і процесів.

3. Хімічного та інформаційного аналізу.

Керівники відділів – чл-кор. НАН України В.М. Огенко, д.х.н. Ю.С. Дзезько, д.х.н. К.Д. Першина. В роботі семвнару обов’язково приймають участь: академік НАН України А.Г. Білоус, чл-кор. НАН України В.І. Пехньо, чл-кор. НАН України А.О. Омельчук, чл-кор. НАН України Г.Я. Колбасов, д.х.н. С.І. Орисик, Т.А. Мирна, О.Л. Берсікова.