інститут загальної та
неорганічної хімії

ім. в.і. вернадського
національної академії наук україни