інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Аспірантура

Інститут проводить підготовку фахівців вищої кваліфікації (аспірантура, докторантура) за спеціальностями:
102 хімія - спеціалізація 02.00.01 - неорганічна хімія - докторантура
02.00.01 - неорганічна хімія (програма кандидатського екзамену)
02.00.04 - фізична хімія (програма кандидатського екзамену)
02.00.05 - електрохімія (програма кандидатського екзамену)
Програма аспірантури розробляється провідними вченими України в областях фундаментальної та прикладної фізико-неорганічної хімії, хімії твердого тіла, координаційної хімії, електрохімії розчинів і розплавів, хімічних джерел струму, хімічного і електрохімічного матеріалознавства в тісній співпраці з провідними зарубіжними науковими центрами.
Навчання в рамках програми аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням.
Вибір наукового керівника проводиться за основними напрямками його наукових досліджень. На даній сторінці представлений список наукових керівників та їх напрямки досліджень.

До вашої уваги представленні:

1 - ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧІ АКАДЕМІЧНИХ ДОВІДОК ЗДОБУВАЧАМ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ІНСТИТУТУ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ;

2 - ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ, ДОКТОРАНТУРИ.

П.І.Б. наукового керівникаОбласть наукового керівництва
Білоус Анатолій Григорович
академік НАН України,
доктор хімічних наук, професор
Хімія твердого тіла, неорганічне матеріалознавство
Огенко Володимир Михайлович
член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор
Хімія високих енергій, фізико-хімічні методи досліджень
Омельчук Анатолій Опанасович
член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор
Високотемпературна електрохімія, переробка рудної сировини
Пехньо Василь Іванович
член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор
Хімія біологічно активних супрамолекулярних сполук
Орисик Світлана Іванівна
Координаційна хімія
Дзязько Юлія Сергіївна
доктор хімічних наук
Сорбційні та мембранні процеси і матеріали
Першина Катерина Дмитрівна
доктор хімічних наук
Електроліти. Електрохімія дисперсних систем
Колбасов Геннадій Якович
чл.-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор
Фотоелектрохімія
Кублановський Валерій Семенович
доктор хімічних наук, професор
Гальванохімія, хімічні джерела струму
Мирна Тетяна Альфредовна
доктор хімічних наук, професор
Фізико-неорганічна хімія, функціональні матеріали
Берсірова Оксана Леонідівна
Електрохімія
Панов Едуард Васильович
доктор хімічних наук, професор
Область наукового керівництва
Пірський Юрій Кузьмич
доктор хімічних наук
Альтернативна електрохімічна енергетика
Трунова Олена Костянтинівна
доктор хімічних наук
Гетерофазної синтез неорганічних матеріалів, хімія комплексних сполук
Черній Віктор Ярославович
доктор хімічних наук
Хімія супрамолекулярних сполук, фотоперетворення


Копія наказу, та витягу з наказу Міністерства освіти і науки України про ліцензування освітньої діяльності

Список Аспірантів - doc_asp.pdf

Аспірантам, що навчаються за програмою аспірантури надається іменна щомісячна стипендія з фондів НАН України.
Фінансова підтримка гарантована на період усього навчання, за умови відповідності аспіранта критеріям отримання цільової стипендії.
Аспіранти також можуть розраховувати на будь-яку додаткову альтернативну підтримку, на яку у них є право. Крім того, починаючи з 3-го року навчання, вони мають право отримувати зарплату, працюючи в якості асистента в науково-дослідних програмах.
На час навчання в аспірантурі надається можливість проживання в гуртожитку НАН України.

Анонімні опитування

Запрошуємо всіх аспірантів пройти АНОНІМНЕ отитування.

Ваші відповіді допоможуть удосконалити систему якості освіти в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України.

Опитування можно пройти за наступними посыланнями


АНКЕТА №1


АНКЕТА №2