інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни