інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Центр колективного користування „РЕНТГЕНІВСЬКА ФОТОЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ (РФС/ЕСХА)”

Про Центр

Центр колективного користування науковими приладами „Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС/ЕСХА)” створено в 2017 році на базі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Керівник центру: с.н.с., к.ф.-м.н. Кордубан Олександр Михайлович e-mail: korduban@ionc.kiev.ua

Модернізований РФС- спектрометр.

Метод рентгенівської фотоелектронної спектроскопії дозволяє проводити дослідження особливостей електронної структури внутрішніх та валентних рівнів атомів, визначати зарядові стани атомів, відносний вміст елементів та функціональних груп на поверхні зразка, профіль концентрації елементів по глибині. Метод РФС є одним з основних в області хімії поверхні, при розробці каталізаторів, вивченні сегрегації, сорбції, корозії та відновлювально-окислювальних процесів на поверхні твердого тіла. Спектральна інформація отримується з глибини  2-7 нм.

Області застосування

Нанотехнології, хімія, матеріалознавство, напівпровідникові матеріали, медицина, фармакологія, екологія.