інститут загальної та
неорганічної хімії

ім. в.і. вернадського
національної академії наук україни

Центр колективного користування „РЕНТГЕНІВСЬКА ФОТОЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ (РФС/ЕСХА)”

Зразки

Вимоги до зразків

  • Метали, сплави, хімічні сполуки, напівпровідники, діелектрики.
  • Порошки, плівки, покриття, пластини /диски, нанопорошки , наноплівки.

Площа суцільного зразка ≤1см2, товщина ≤ 4 мм, об’єм порошку ≥0.1 см3

Зразки для аналізу здаються в бюксах/пробірках/контейнерах/пакетах з надписами в загальному пластиковому пакеті з замком та супроводжувальною запискою, в якій вказано:

  • Номера, назви та приблизні формули зразків.
  • Приблизні атомні відсотки основних та легуючих елементів.
  • Додаткова інформація щодо зразків ( мета синтезу, мета легування, що цікавить)
  • Інформація щодо електронної структури зразків (внутрішні рівні, функціональні групи та ін.).
  • Інформація по публікаціям ( лінки свіжих XPS - статей по темі або класу зразків)
  • Організація, кімната, ПІБ автора, підпис, роб. та моб. тел., ел. пошта.
  • Дата синтезу та дата передачі на дослідження.

Форми заявок на проведення досліджень в ЦККНП "Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС/ЕСХА)" від організацій різного відомчого підпорядкування наведені нижче:

Форма 1 - для відділів та лабораторій ІЗНХ НАН України

Форма 2 - Для організацій НАН України

Форма 3 - Для організацій інших відомств