інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень
полікристалічних матеріалів


Подяки

Доступ до можливостей Центру надається за умови, що результати досліджень, отримані в результаті проведених вимірювань, належним чином цитуються. Опубліковані матеріали, створені в результаті роботи, проведеної повністю або частково на приладах Центру, мають підтверджуватися в публікаціях запропонованим посиланням:

- Подяка. Автори дякують ЦККНП «Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень полікристалічних матеріалів» за одержані експериментальні дані.

- Acknowledgement. The authors acknowledge the CCUSI "Center for X-ray and Impedance Investigation of Polycrystalline Materials" for the experimental data obtained.

Крім того, опубліковані матеріали повинні належним чином підтверджувати будь-який значний внесок або підтримку, надану окремими співробітниками Центру.

Центр може відмовити у доступі користувачам, які не посилаються на Центр або його вчених, коли це доречно.