інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень
полікристалічних матеріалів


Заявки

  Вимоги до зразків для проведення досліджень методами:

 1. Рентгенівської дифрактометрії (дифрактометри ДРОН-УМ, ДРОН-3М та ДРОН-4-07)
  • Об’єм порошкового зразка 0,5 см3.
  • Оптимальний середній розмір кристалітів порошку 40-80 мкм.
  • Площа полімерних/епітаксіальних плівок ≥ 0,5 см2.
  • Стабільність як мінімум впродовж 2 годин.
  • Зразок після експерименту не повертається, він забруднюється вазеліном.
 2. Мікроструктурного та елементного аналізу (скануючий електронний мікроскоп SEC miniSEM SNE 4500MB з енергодисперсійним рентгенівським аналізатором EDAX Element PV6500/00 F)
  • Порошкові зразки не досліджуються
  • Об’єм порошкового твердого зразка 0,5 см3.
  • Стабільність у вакуумі як мінімум впродовж 2 годин.
  • Зразок має бути провідним, виконавець може покрити діелектричні зразки золотом/вуглецем на умовах оплати.
  • За необхідності в присутності замовника може бути виконаний злам зразка (руйнування надрізаного зразка при ударному згині)
  • Для виявлення мікроструктури зразків замовник попередньо використовує методи травлення поверхні (тепловий, хімічний, електролітичний, катодний, травлення в розплавлених солях, магнітний метод).
  • Зразок після експерименту повертається замовнику.
 3. Імпедансометричних досліджень (аналізатор імпедансу Impedance/Gain-phase Analyzer 1260A з діелектричним розширювачем 1296A Dielectric Interface)
  • Опір зразка має знаходитися в межах 102-108 Ом.
  • Стабільність як мінімум впродовж 2 годин.
  • Під час досліджень використовуються прижимні електроди
  • За необхідності електроди на зразок наносяться замовником.
  • Якщо зразок нестабільний на повітрі, при освітленні чи під тиском, замовник створює комірку з необхідними умовами.
  • Зразок після експерименту повертається замовнику.
 4. Користування можливостями Центру можливе лише за умови належного цитування отриманих результатів (детально на сторінці Подяки).

  Форми заявок на проведення досліджень в ЦККНП «Центр рентгенографічних та імпедансометричних досліджень полікристалічних матеріалів» від організацій різного відомчого підпорядкування наведені нижче:

  Форма 1 - для відділів та лабораторій ІЗНХ НАН України

  Форма 2 - Для організацій НАН України

  Форма 3 - Для організацій інших відомств