інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


Виконуючий обов`язки директора
Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки
Член-кореспондент НАН України
доктор хімічних наук, професор
Омельчук Анатолій Опанасович
omelchuk@ionc.kiev.ua
+38 044 225-15-16

Виконуючий обов`язки заступника директора
доктор хімічних наук, старший науковий дослідник
Солопан Сергій Олександрович
solopan@ukr.net
+38 044 225-15-16

Вчений секретар
кандидат хімічних наук
Лисюк Людмила Семенівна
secretary@ionc.kiev.ua
+38 044 225-00-12