інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Директор
Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки
Заслужений діяч науки і техніки України
Академік НАН України
доктор хімічних наук
професор
Пехньо Василь Іванович
Pekhnyo@ionc.kiev.ua
+38 044 225-15-16

Заступник директора по науковій роботі
Лауреат державної премії України в галузі науки та техніки
Член-кореспондент НАН України
доктор хімічних наук, професор
Омельчук Анатолій Опанасович
omelchuk@ionc.kiev.ua
+38 044 225-21-88

Заступник директора з економічних питань
Мовчан Оксана Володимирівна
plan@ionc.ukr.net
(044) 225-02-55

Вчений секретар
кандидат хімічних наук
Лисюк Людміла Семенівна
Lysyuk@nas.gov.ua
+38 044 225-00-12