інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

ІХ Український з’їзд з електрохімії

21-23 вересня 2021 року у м. Київ на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбудеться ІХ Український з’їзд з електрохімії за участю закордонних вчених, присвячений 90-ій річниці від дня заснування Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Тематика з’їзду охоплює фундаментальні та прикладні проблеми електрохімії:
- рівноважні та нерівноважні процеси на межі розділу фаз: метал (напівпровідник)/розчин електроліту;
- електрохімічне матеріалознавство;
- електрохімічна, воднева енергетика;
- наноелектрохімія;
- технічна електрохімія;
- фотоелектрохімія;
- електрохімічні сенсори та електрохімічні методи аналізу.

Робочі мови з’їзду – українська, англійська.

Ключові дати
- Подання заявки та тез доповідей в оргкомітет з’їзду – до 30 червня 2021 року;
- Оплата оргвнеску учасниками з’їзду – до 20 липня 2021 року.

Тези подаються українською або англійською мовою. Об’єм тез – 1-2 сторінки формату А4. Детальна інформація про оформлення тез та приклад тез представлено на сайті з’їзду за посиланням http://9th.elchcongress.kpi.ua

.

Місце та час проведення: з’їзд відбудеться 21–23 вересня 2021 р. у м. Київ на базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Формат проведення: онлайн/офлайн.

Контактна особа для отримання додаткової інформації: старший науковий співробітник, кандидат хімічних наук Погоренко Юлія Володимирівна

тел. (044-225-21-28), e-mail: 9th.elchcongress@gmail.com

За інформацією Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Термін подачі тез доповідей для участі у роботі ІХ УКРАЇНСЬКОГО З’ЇЗДУ З ЕЛЕКТРОХІМІЇ за участю закордонних вчених, присвяченого 90-ій річниці від дня заснування Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України продовженно, до 15 липня 2021 року.

Перше інформаційне повідомлення.
Друге інформаційне повідомлення.
Заява-анкета на участь.
Вимоги до тез.

Нижче ви можете ознайомитись з:
1. Програмою проведення конференції Program-IX-EX-2021.pdf
2. Колективної монографією «Електрохімія сьогодення: здобутки, проблеми та перспективи» Book-IX-EX-2021.pdf (doi: 10.33609/978-966-8398-64-3.01.2021.1-189)