інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


ІЗНХ

Новини

ДИСЕРТАЦІЯ СЕЛІНА Р.О. НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Posted on Серпень, 14th, 2021

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.218.001 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Селіна Р.О. на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 102 – Хімія утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2021 р. № 903

Склад спеціалізованої ради ДФ 26.218.001 затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 903 від 11 серпня 2021 року в кількості 5 осіб.

Голова ради: Білоус Анатолій Григорович, академік НАН України, д.х.н., професор, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Рецензенти:

Орисик Світлана Іванівна, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

Пальчик Олексій Валерійович, к.х.н., науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Опоненти:

Колотілов Сергій Володимирович, д.х.н., старший дослідник, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

Плутенко Максим Олександрович, к.х.н., молодший науковий співробітник кафедри фізичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.15.06.2021 р. прийнято до розгляду дисертаційну роботу Селіна Романа Олександровича на тему: «Синтез, будова та властивості трис-диоксиматних несиметричних та флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(II)». Керівник ‒ доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Черній В.Я. Спеціалізована вчена рада ДФ 26.218.001 повідомляє, що захист дисертації Селіна Р.О. відбудеться 06.10.2021 р. о 10:00 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України за адресою: 03142, Київ‒ 142, проспект Академіка Палладіна, 32/34, конференц зал.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: дисертаціявідгук Орисиквідгук Пальчик


Захист дисертацій

Posted on Серпень, 6th, 2021

«24» вересня 2021р. о 10:00 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01
відбудеться публічний захист дисертацій:

 • Руденко Олександри Станіславівни на тему тему «Зарядселективні композиційні мембрани
  на основі гідратованого діоксиду цирконію та оксинітрату вісмуту для електродіалізного
  вилучення іонів HCrO 4 – і F – з водних розчинів» на здобуття наукового ступеня кандидата
  хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.
  Науковий керівник: Бєляков Володимир Миколайович,член-кореспондент НАН
  України, доктор хімічних наук, професор, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.
  Вернадського НАН України.
  Офіційні опоненти: Романова Ірина Вікторівна, доктор хімічних наук, старший
  науковий співробітник, завідувачка відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу Інституту
  сорбції та проблем ендоекології НАН України; Мельник Людмила Олексіївна, доктор
  хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії,
  фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН
  України.
  З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація,
  відгук 1, відгук 2.
 • Кравченка Олександра Володимировича на тему «Термоелектричні властивості
  композиційних плівок Fe – C» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за
  спеціальністю – 02.00.04 – «фізична хімія».
  Науковий керівник: доктор хімічних наук, доцент Першина Катерина Дмитрівна,
  завідувачка відділу хімічного та інформаційного аналізу Інституту загальної та неорганічної
  хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.
  Офіційні опоненти: Решетняк Олександр Володимирович, доктор хімічних наук,
  професор,завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного
  університету імені Івана Франка МОН України; Барчій Ігор Євгенович, доктор хімічних наук,
  професор, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ « Ужгородський національний
  університет» МОН України.
  З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація,
  відгук 1, відгук 2.