інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни


ІЗНХ

Новини

Захист дисертацій

Posted on Серпень, 6th, 2021

«24» вересня 2021р. о 10:00 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії
ім. В.І. Вернадського НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01
відбудеться публічний захист дисертацій:

 • Руденко Олександри Станіславівни на тему тему «Зарядселективні композиційні мембрани
  на основі гідратованого діоксиду цирконію та оксинітрату вісмуту для електродіалізного
  вилучення іонів HCrO 4 – і F – з водних розчинів» на здобуття наукового ступеня кандидата
  хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.
  Науковий керівник: Бєляков Володимир Миколайович,член-кореспондент НАН
  України, доктор хімічних наук, професор, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.
  Вернадського НАН України.
  Офіційні опоненти: Романова Ірина Вікторівна, доктор хімічних наук, старший
  науковий співробітник, завідувачка відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу Інституту
  сорбції та проблем ендоекології НАН України; Мельник Людмила Олексіївна, доктор
  хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії,
  фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН
  України.
  З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація,
  відгук 1, відгук 2.
 • Кравченка Олександра Володимировича на тему «Термоелектричні властивості
  композиційних плівок Fe – C» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за
  спеціальністю – 02.00.04 – «фізична хімія».
  Науковий керівник: доктор хімічних наук, доцент Першина Катерина Дмитрівна,
  завідувачка відділу хімічного та інформаційного аналізу Інституту загальної та неорганічної
  хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.
  Офіційні опоненти: Решетняк Олександр Володимирович, доктор хімічних наук,
  професор,завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного
  університету імені Івана Франка МОН України; Барчій Ігор Євгенович, доктор хімічних наук,
  професор, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ « Ужгородський національний
  університет» МОН України.
  З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: автореферат, дисертація,
  відгук 1, відгук 2.