інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Постдокторантура

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України є учасником програми постдокторальних досліджень НАН України відповідно до постанови Президії НАН України від 23.06.2023 № 260. Заплановано залучити постдоків до виконання таких науково-дослідних робіт:

“Молекулярний дизайн, спрямований синтез, фізико-, біо-, хімічне дослідження координаційних та супрамолекулярних систем біогенних, фармацевтично-важливих металів для медицини і техніки”, науковий керівник НДР Пехньо Василь Іванович, директор Інституту, завідувач відділу хімії комплексних сполук, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор.

“Синтез та фізико-хімічні властивості гібридних нанокомпозитів та гетероструктур на основі модифікованих оксидів металів, поліоксометаллатів, барвників та вуглецевих наноструктур для електрохромних, сенсорних і фотоелектрохімічних систем різного призначення”, науковий керівник НДР Колбасов Геннадій Якович, завідувач відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор.

Відповідно до п.3.3 Положення про програму постдокторальних досліджень НАН України (постанова Президії НАН України від 07.07.2021 № 245) претендент/претендентка має подати до Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України такі документи:


- підписану заяву про участь у програмі постдоків НАН України із зазначенням назви науково-дослідної роботи, до виконання якої він/вона бажає долучитись;
- професійне резюме (СV);
- мотиваційний лист (обсяг тексту не більше 500 слів):
- копію диплома про науковий ступінь;
- автореферат дисертації;
- письмові рекомендації від двох вчених з обраної галузі.

Учасниками конкурсу можуть бути молоді вчені, які працюють в установах та організаціях незалежно від їхнього відомчого підпорядкування. Претенденти на момент завершення конкурсного відбору мають відповідати таким вимогам:


- вік до 35 років включно;
- час від дати захисту дисертації на здобутя наукового ступеня кандидата наук або доктора філософії (PhD) – не більше 7 років;
- проведення досліджень за заявленими на конкурс тематиками наукових проєктів;
- претендент не працює за основним місцем роботи в ІЗНХ ім В.І. Вернадського НАН України;
- претендент є громадянином/громадянкою України.

Приймання документів – до 30 вересня 2021 р.
Звертатись за адресою: 03142, м. Київ, проспект Академіка Палладіна, 32/34 (поряд зі станцією метро «Академмістечко»). Довідки за телефонами: (044) 2251516, 2253071, 2250012.


Постанова Президii НАНУ № 95
Постанова Президii НАНУ № 96
Розпорядження Президii НАНУ № 89
Постанова Президii НАНУ № 137_PostDoky_zminy
Постанова Президii НАНУ № 165 Peзyльтaти_1
Постанова Президii НАНУ № 245
Постанова Президii НАНУ № 246
Постанова Президii НАНУ № 275
Розпорядження Президii НАНУ № 7_PostDoky_pretendenty_rezultaty
Розпорядження Президii НАНУ № 163 Koнкypc
Постанова Президii НАНУ № 245
Постанова Президii НАНУ № 260