інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Рада електрохімії

Конференція 2021

БЮРО РАДИ

1. Омельчук Анатолій Опанасович чл.-кор. НАН України, д.х.н., профессор, заступник директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, голова ради(м.Київ)
2. ВЕЛІЧЕНКО Олександр Борисовичд.х.н., професор, завідувач кафедри Українського державного хіміко-технологічного університету, заступник голови (м.Дніпро)
3. САХНЕНКО Микола Дмитровичд.т.н., професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «ХПІ», заступник голови (м.Харків)
4. ПОГОРЕНКО Юлія Володимирівнак.х.н., старший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, вчений секретар (м.Київ)
5. ДАНИЛОВ Фелікс Йосиповичд.х.н., професор, директор НДІ гальванохімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м.Дніпро)
6. ДЗЕНДЗЕРСЬКИЙ Віктор Олександровичд.т.н., директор Інституту транспортних систем і технологій НАН України, президент міжнародної науково-прикладної корпорації «Веста»(м.Дніпро)
7. КОШЕЧКО Вячеслав Григоровичакадемік НАН України,д.х.н., профессор,директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (м.Київ)
8. ЛАРІН Василь Івановичд.х.н., професор, директор НДІ хімії Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
9. РЕШЕТНЯК Олександр Володимировичд.х.н., професор, завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

ЧЛЕНИ РАДИ

10. АКСІМЕНТЬЄВА Олена Ігорівнад.х.н., професор Львівського національного університету імені Івана Франка
11. АНДРІЙКО Олександр Опанасовичд.х.н., професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України “КПІ” (м.Київ)
12. БАЙРАЧНИЙ Борис Івановичд.т.н., професор Національного технічного університету “ХПІ” (м.Харків)
13. БЕРСІРОВА Оксана Леонідівна д.т.н., провідний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України(м.Київ)
14. ВАРГАЛЮК Віктор Федоровичд.х.н., професор, декан хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
15. ВЕДЬ Марина Віталіївнад.т.н.,професор Національного технічного університету «ХПІ» (м.Харків)
16. ЗІНЧЕНКО Віктор Федосійовичд.х.н., завідувач відділу Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (м.Одеса)
17. КАЛУГІН Олег Миколайовичк.х.н., декан хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
18. КИРИЛЛОВ Святослав Олександровичд.х.н., в.о. директора Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України (м.Київ)
19. КОЛБАСОВ Геннадій Яковиччл.-кор. НАН України, д.х.н., професор, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України(м.Київ)
20. КОШЕЛЬ Микола Дмитровичд.х.н., професорУкраїнського державного хіміко-технологічного університету (м.Дніпро)
21. КУБЛАНОВСЬКИЙ Валерій Семеновичд.х.н., професор, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України(м.Київ)
22. ЛІНЮЧЕВА Ольга Володимирівнад.т.н.,завідувач кафедри Національного технічного університету України “КПІ” (м.Київ)
23. ЛУКЯНЕНКО Тетяна Вікторівнад.х.н., професорУкраїнського державного хіміко-технологічного університету (м.Дніпро)
24.МАЛЄТІН Юрій Андрійовичд.х.н., завідувач відділу Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України(м.Київ)
25. МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отаровичд.х.н., професор, завідувач кафедри Харківського національного університету ім..В.Н.Каразіна
26. ПАНОВ Едуард Васильовичд.х.н., професор, провідний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України(м.Київ)
27. ПІРСЬКИЙ Юрій Кузьмичд.х.н., зав. лаб. Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України(м.Київ)
28. ПРОЦЕНКО Вячеслав Сергійовичд.х.н.,професор Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро)
29. ПУД Олександр Аркадійовичд.х.н., завідувач відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (м.Київ)
30. ТАРАСЕНКО Юрій Олександровичд.х.н., профессор, зав.лаб. Інституту хімії поверхні ім..О.О. Чуйка НАН України(м.Київ)
31. ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри Національного технічного університету “ХПІ” (м.Харків)
32. ХОМА Мирослав Степановиччл.-кор. НАН України, д.т.н., завідувач відділу Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України (м. Львів)
33. СКНАР Юрій Євгеновичд.х.н., доцент Українського державного хіміко-технологічного університету (м.Дніпро)