інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

СКЛАД НАУКОВОЇ РАДИ НАН УКРАЇНИ З ПРОБЛЕМИ „ЕЛЕКТРОХІМІЯ”

Конференція 2021

БЮРО РАДИ

1. Омельчук Анатолій Опанасович член-кор. НАН України, д.х.н., професор, заступник директора Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України, голова ради (м. Київ)
2. ВЕЛІЧЕНКО Олександр Борисовиччлен-кор. НАН України, д.х.н., професор, завідувач кафедри Українського державного хіміко-технологічного університету, заступник голови (м. Дніпро)
3. САХНЕНКО Микола Дмитровичд.т.н., професор, завідувач кафедри Національного технічного університету «ХПІ», заступник голови (м. Харків)
4. ВОЛОШАНОВСЬКА Юлія Володимирівнак.х.н., старший науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, вчений секретар (м. Київ)
5. ДАНИЛОВ Фелікс Йосиповичд.х.н., професор, директор НДІ гальванохімії Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро)
6. ДЗЕНДЗЕРСЬКИЙ Віктор Олександровичд.т.н., директор Інституту транспортних систем і технологій НАН України, президент міжнародної науково-прикладної корпорації «Веста» (м. Дніпро)
7. КОШЕЧКО Вячеслав Григоровичакадемік НАН України д.х.н., професор, директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (м. Київ)
8. ЛІНЮЧЕВА Ольга Володимирівнад.т.н. завідувач кафедри Національного технічного університету України “КПІ” (м. Київ)
9. РЕШЕТНЯК Олександр Володимировичд.х.н., професор, завідувач кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка (м.Львів)

ЧЛЕНИ РАДИ

10. АКСІМЕНТЬЄВА Олена Ігорівнад.х.н., професор Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів)
11. АНДРІЙКО Олександр Опанасовичд.х.н., професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України “КПІ” (м. Київ)
12. БЕРСІРОВА Оксана Леонідівнад.т.н., провідний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (м. Київ)
13. ВАРГАЛЮК Віктор Федорович д.х.н., професор, декан хімічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро)
14. ЗІНЧЕНКО Віктор Федосійовичд.х.н., завідувач відділу Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України (м. Одеса)
15. ЄРМОЛЕНКО Ірина Юріївнад.х.н., старший дослідник, доцент кафедри фізичної хімії Національного технічного університету “Харківський політехнічний університет” (м. Харків)
16. КАЛУГІН Олег Миколайовичк.х.н., декан хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
17. КАРАКУРКЧІ Ганна Володимирівнад.х.н., старший дослідник, начальник відділу Національного університету оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ)
18. КИРИЛЛОВ Святослав Олександровичд.х.н., директор Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України (м. Київ)
19. КОЛБАСОВ Геннадій Яковиччлен-кор. НАН України, д.х.н., професор, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (м. Київ)
20. КОШЕЛЬ Микола Дмитровичд.х.н., професор Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро)
21. КУБЛАНОВСЬКИЙ Валерій Семеновичд.х.н., професор, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (м. Київ)
22. ЛУКЯНЕНКО Тетяна Вікторівнад.х.н., професор Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро)
23. МАЛЄТІН Юрій Андрійовиччлен-кор. НАН України, д.х.н., завідувач відділу Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України (м. Київ)
24. МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН Микола Отаровиччлен-кор. НАН України, д.х.н., професор, завідувач кафедри Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (м. Харків)
25. ПІРСЬКИЙ Юрій Кузьмичд.х.н., зав. лаб. Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України (м. Київ)
26. ПРОЦЕНКО Вячеслав Сергійовичд.х.н. професор Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро)
27. ПУД Олександр Аркадійовичд.х.н., завідувач відділу Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України (м .Київ)
28. ТАРАСЕНКО Юрій Олександровичд.х.н., професор, зав. лаб. Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України(м. Київ)
29. ТУЛЬСЬКИЙ Геннадій Георгійовичд.т.н., професор, завідувач кафедри Національного технічного університету “ХПІ” (м. Харків)
30. ХОМА Мирослав Степановиччлен-кор. НАН України, д.т.н., завідувач відділу Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України (м. Львів)
31. СКНАР Юрій Євгеновичд.х.н., доцент Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро)