інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Наукова рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія"

БЮРО РАДИ

1. Пехньо Василь Івановичакадемік НАН України, доктор хімічних наук, професор, директор ІЗНХ НАНУ – голова ради
2. Білоус Анатолій Григоровичакадемік НАН України, завідувач відділом ІЗНХ НАН України- заступник голови
3. Слободяник Микола Семеновиччлен-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор,завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка - заступник голови
4. Коваль Лариса Борисівнаканд. хімічних наук, старший науковий співробітник ІЗНХ НАН України – вчений секретар ради
5. Барчій Ігор Євгеновичдоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород)
6. Гладишевський Роман Євгеновичакадемік НАН України, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи Львівського національного університету ім. Івана Франка (Львів)
7. Гринь Григорій Івановичпрофесор, доктор технічних наук, проректор Національного технічного університету „ХПІ” (Харків)
8. Гриньов Борис Вікторовичакадемік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (Харків)
9. Єфрюшина Нінель Петрівнадоктор хімічних наук, професор, завідувач відділом Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України
10. Камалов Герберт Леоновичакадемік НАН України, доктор хімічних наук, професор, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України
11. Огенко Володимир Михайловиччлен-кор. НАН України, доктор хімічних наук, завідувач відділом ІЗНХ НАН України
12. Павліщук Віталій Валентиновичакадемік НАН України, доктор хімічних наук професор, заступник директора Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
Члени ради
13. Амірханов Володимир Михайловичдоктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
14. Андрійко Олександр Опанасовичдоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (Київ)
15. Антонович Валерій Павловичдоктор хімічних наук, професор, завідувач відділом Фізико-хімічного інституту НАН України (Одеса)
16. Антрапцева Надія Михайлівнадоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ)
17. Ваків Микола Михайловичдоктор хімічних наук, «Карат» (Львів)
18. Голуб Олександр Андрійовичдоктор хімічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Києво-Могилянська академія
19. Доценко Валерій Павловичдоктор хімічних наук Фізико-хімічного інституту НАН України (Одеса)
20. Зайцев Володимир Миколайовиччлен-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
21. Зінченко Віктор Федосійовичдоктор хімічних наук, завідувач відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України (Одеса)
22. Калібабчук Валентина Олександрівнадоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Національного медичного університету України, (Київ)
23. Калугін Олег Миколайовичпрофесор, канд. хімічних наук, декан хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України
24. Кокозей Володимир Миколайовичдоктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
25. Колотилов Сергій Володимировичдоктор хімічних наук, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України
26. Кириллов Святослав Олександровичдоктор хімічних наук, Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України
27. Лампека Ростислав Дмитровичдоктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
28. Лампека Ярослав Дмитровиччлен-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України
29. Манорик Петро Андрійовичдоктор хімічних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України
30. Марцинко Олена Едуардівнадоктор хімічних наук, доцент кафедри загальної хімії і полімерів Одеського національного університету
31. Мирна Тетяна Альфредівнадоктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України
32. Мчедлов-Петросян Микола Отаровиччлен-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Харківського НУ ім. В.Н.Каразіна МОН України
33. Неділько Сергій Андрійовичдоктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка
34. Парасюк Олег Васильовичканд. хімічних наук, доцент, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки (Луцьк)
35. Переш Євген Юлійовичдоктор хімічних наук, професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород)
36. Першина Катерина Дмитрівнадоктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України
37. Ракитська Тетяна Леонідівнадоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова МОН України
38. Ранський Анатолій Петровичдоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету,(Вінниця)
39. Розанцев Георгій Михайловичдоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Донецького національного університету ім. Василя Стуса, (Вінниця)
40. Русакова Наталя Володимирівнадоктор хімічних наук, провідний науковий співробітник, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України (Одеса)
41. Сейфулліна Інна Йосипівнадоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова МОН України (Одеса)
42. Соловйов Веніамін Васильовичдоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (Полтава)
43. Стрижак Петро Євгеновиччлен-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України
44. Товажнянський Леонід Леонідовиччлен-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, Національний технічний університет України «ХПІ», (Харків)
45. Трунова Олена Костянтинівнадоктор хімічних наук, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України
46. Фрицький Ігор Олеговиччлен-клр. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
47. Фочук Петро Михайловичдоктор хімічних наук, професор кафедри Чернівецького національного університету (Чернівці)
48. Чергинець Віктор Леонідовичдоктор хімічних наук, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України (Харків)
49. Черній Віктор Ярославовичдоктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України
50. Чундак Степан Юр’євичдоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород)
51. Штеменко Олександр Васильовичдоктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (Дніпро)

"Неорганічна хімія" у 2020 р.

Наукова рада НАН України з проблеми “Неорганічна хімія” існує при Відділенні хімії НАН України та здійснює координацію науково-дослідних робіт в галузі неорганічної хімії, що виконуються в колективах хімічних інститутів НАН України, галузевих НДІ, на хімічних кафедрах вузів, розташованих на території України.

До складу ради входять провідні вчені Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Луцька, Чернівців, Вінниці (51 член ради), у тому числі 4 академіка і 7 членів-кореспондентів НАН України; представники вищої школи – доктори хімічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського, Львівського, Одеського, Чернівецького, Східноєвропейського національних університетів, НТУУ «КПІ» та «ХПІ», Києво-Могилянської академії та інших вузів країни.

Наукова рада щорічно складає інформаційний звіт за результатами науково-дослідних робіт і розсилає всім організаціям, які координуються радою. Так, на початку року за результатами досліджень, які одержані науковцями у 2019 р., було складено інформаційний звіт та розіслано електронною поштою членам ради і зацікавленим організаціям.

За необхідністю рада проводить поточні засідання членів бюро ради, на яких обговорюються різні наукові і організаційні питання, пов’язані з проведенням конференцій, сесій тощо.

У поточному році було проведено декілька засідань бюро ради, пов’язаних з підготовкою до ХХІ Міжнародної конференції з неорганічної хімії, присвяченої 90 - річчю заснування Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України та 75-річчю заснування Ужгородського національного університету. Спочатку було заплановано проведення конференції навесні 2021 року на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Підготовлено перший інформаційний лист, узгоджено тематику, оргкомітет конференції, інші питання. На відправлений лист ректору університету професору В.І. Смоланці для узгодження наукового заходу отримано позитивну відповідь. Але через поширення пандемії короновірусу в Україні і світі проведення конференції відкладено до осені 2021 року.