інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Наукова рада НАН України з проблеми "Неорганічна хімія"

БЮРО РАДИ

1. Пехньо Василь Іванович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, директор ІЗНХ НАНУ – голова ради;
2. Білоус Анатолій Григорович, академік НАН України, завідувач відділом ІЗНХ НАН України-заступник голови;
3. Слободяник Микола Семенович, член-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка - заступник голови;
4. Коваль Лариса Борисівна, канд. хімічних наук, старший науковий співробітник ІЗНХ НАН України – вчений секретар ради;
5. Барчій Ігор Євгенович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород);
6. Гладишевський Роман Євгенович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи Львівського національного університету ім. Івана Франка (Львів);
7. Гринь Григорій Іванович, професор, доктор технічних наук, проректор Національного технічного університету „ХПІ” (Харків);
8. Гриньов Борис Вікторович, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України (Харків);
9. Єфрюшина Нінель Петрівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділом Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України;
10. Камалов Герберт Леонович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України;
11. Огенко Володимир Михайлович, член-кор. НАН України, доктор хімічних наук, завідувач відділом ІЗНХ НАН України;
12. Павліщук Віталій Валентинович, академік НАН України, доктор хімічних наук професор, заступник директора Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
Члени ради
13. Амірханов Володимир Михайлович, доктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
14. Андрійко Олександр Опанасович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут” (Київ);
15. Антрапцева Надія Михайлівна, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України (Київ);
16. Большаніна Світлана Борисівна, канд. техн. наук, доцент, завідувачка кафедри теоретичної та прикладної хімії Сумського державного університету (м. Суми);
17. Ваків Микола Михайлович, доктор технічних наук, генеральний директор НВП "Карат" (Львів);
18. Голуб Олександр Андрійович, доктор хімічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Києво-Могилянська академія;
19. Дзязько Юлія Сергіївна, доктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України;
20. Доценко Валерій Павлович, доктор хімічних наук Фізико-хімічного інституту НАН України (Одеса);
21. Зінченко Віктор Федосійович, доктор хімічних наук, завідувач відділу Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України (Одеса);
22. Калібабчук Валентина Олександрівна, доктор хімічних наук, професор кафедри аналітичної, фізичної та колоїдної хімії Національного медичного університету України, (Київ);
23. Калугін Олег Миколайович, професор, канд. хімічних наук, декан хімічного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України;
24. Кокозей Володимир Миколайович, доктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
25. Колотилов Сергій Володимирович, доктор хімічних наук, Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України;
26. Кириллов Святослав Олександрович, доктор хімічних наук, Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України;
27. Лампека Ростислав Дмитрович, доктор хімічних наук, професор, в.о.. зав. кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
28. Лампека Ярослав Дмитрович, член-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України;
29. Марушко Лариса Петрівна, кандидат хімічних наук, доцент, декан факультету хімії, екології та фармації Волинського національного університету (м. Луцьк);
30. Марцинко Олена Едуардівна, доктор хімічних наук, завідувач кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.
31. Мирна Тетяна Альфредівна, доктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України;
32. Мчедлов-Петросян Микола Отарович, член-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Харківського НУ ім. В.Н.Каразіна МОН України;
33. Неділько Сергій Андрійович, доктор хімічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
34. Переш Євген Юлійович, доктор хімічних наук, професор ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (Ужгород);
35. Першина Катерина Дмитрівна, доктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України;
36. Ракитська Тетяна Леонідівна, доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова МОН України (м. Одеса);
37. Ранський Анатолій Петрович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету, (м. Вінниця);
38. Розанцев Георгій Михайлович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної, органічної та аналітичної хімії Донецького національного університету ім. Василя Стуса, (м. Вінниця);
39. Русакова Наталя Володимирівна, доктор хімічних наук, провідний науковий співробітник, Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України (Одеса);
40. Сейфулліна Інна Йосипівна, доктор хімічних наук, професор кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;
41. Соловйов Веніамін Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри хімії Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (м. Полтава);
42. Стрижак Петро Євгенович, член-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України;
43. Товажнянський Леонід Леонідович, член-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, Національний технічний університет України «ХПІ», (м. Харків);
44. Трунова Олена Костянтинівна, доктор хімічних наук, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України;
45. Фрицький Ігор Олегович, член-кор. НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
46. Халавка Юрій Богданович, доктор хімічних наук, завідувач кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича;
47. Чергинець Віктор Леонідович, доктор хімічних наук, Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України (м. Харків);
48. Черній Віктор Ярославович, доктор хімічних наук, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України;
49. Чундак Степан Юр’євич, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород);
50. Штеменко Олександр Васильович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро).

"Неорганічна хімія" у 2020 р.

Наукова рада НАН України з проблеми “Неорганічна хімія” існує при Відділенні хімії НАН України та здійснює координацію науково-дослідних робіт в галузі неорганічної хімії, що виконуються в колективах хімічних інститутів НАН України, галузевих НДІ, на хімічних кафедрах вузів, розташованих на території України.

До складу ради входять провідні вчені Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Полтави, Луцька, Чернівців, Вінниці (51 член ради), у тому числі 4 академіка і 7 членів-кореспондентів НАН України; представники вищої школи – доктори хімічних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Харківського, Львівського, Одеського, Чернівецького, Східноєвропейського національних університетів, НТУУ «КПІ» та «ХПІ», Києво-Могилянської академії та інших вузів країни.

Наукова рада щорічно складає інформаційний звіт за результатами науково-дослідних робіт і розсилає всім організаціям, які координуються радою. Так, на початку року за результатами досліджень, які одержані науковцями у 2019 р., було складено інформаційний звіт та розіслано електронною поштою членам ради і зацікавленим організаціям.

За необхідністю рада проводить поточні засідання членів бюро ради, на яких обговорюються різні наукові і організаційні питання, пов’язані з проведенням конференцій, сесій тощо.

У поточному році було проведено декілька засідань бюро ради, пов’язаних з підготовкою до ХХІ Міжнародної конференції з неорганічної хімії, присвяченої 90 - річчю заснування Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України та 75-річчю заснування Ужгородського національного університету. Спочатку було заплановано проведення конференції навесні 2021 року на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Підготовлено перший інформаційний лист, узгоджено тематику, оргкомітет конференції, інші питання. На відправлений лист ректору університету професору В.І. Смоланці для узгодження наукового заходу отримано позитивну відповідь. Але через поширення пандемії короновірусу в Україні і світі проведення конференції відкладено до осені 2021 року.