інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Дисертація Селіна Р.О. на здобуття ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.218.001 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Селіна Р.О. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 102 – Хімія утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2021 р. № 903

Склад спеціалізованої ради ДФ 26.218.001 затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 903 від 11 серпня 2021 року в кількості 5 осіб.

Голова ради: Білоус Анатолій Григорович, академік НАН України, д.х.н., професор, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Рецензенти:

Орисик Світлана Іванівна, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

Пальчик Олексій Валерійович, к.х.н., науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Опоненти:

Колотілов Сергій Володимирович, д.х.н., старший дослідник, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

Плутенко Максим Олександрович, к.х.н., молодший науковий співробітник кафедри фізичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

15.06.2021 р. прийнято до розгляду дисертаційну роботу Селіна Романа Олександровича на тему: «Синтез, будова та властивості трис-диоксиматних несиметричних та флуоресцентно-мічених клатрохелатних комплексів заліза(II)». Керівник ‒ доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Черній В.Я.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.218.001 повідомляє, що захист дисертації Селіна Р.О. відбувся 06.10.2021 р. о 10:00 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України за адресою: 03142, Київ‒ 142, проспект Академіка Палладіна, 32/34, конференц зал.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: дисертація, відгук Орисик, відгук Пальчик, анотація, вiдгук Плутенко, вiдгук Колотiлов

З матеріалами відеозапису можна ознайомитися нижче


З матеріалами наказу можна ознайомитися нижче