інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Дисертація Торчинюка П.В. на здобуття ступеня доктора філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.218.002 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Торчинюка Павла Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 – Природничі науки за спеціальністю 102 – Хімія утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 жовтня 2021 р. № 1136.

Склад спеціалізованої ради ДФ 26.218.002 затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 1136 від 26 жовтня 2021 року в кількості 5 осіб. Часткові зміни у складі ради затверджено наказом МОН України №1352 від 10 грудня 2021 р.

Голова ради:

Трунова Олена Костянтинівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Рецензенти:

Орисик Світлана Іванівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Бережницька Олександра Степанівна, кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу гетерофазного синтезу неорганічних сполук і матеріалів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Опоненти:

Фрицький Ігор Олегович, член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Колотілов Сергій Володимирович, д.х.н., професор, в.о. заступника директора з наукової роботи Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

27.10.21 р. прийнято до розгляду дисертаційну роботу Торчинюка Павла Васильовича на тему «Синтез, структура та властивості плівкових матеріалів на основі органо- неорганічного перовськиту СН 3 NН 3 PbI 3 ». Керівник: Білоус Анатолій Григорович, академік НАН України, доктор хімічних наук, професор завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.218.002 повідомляє, що захист дисертації Торчинюка П.В. відбудеться 21.12.2021 року о 10:00 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України за адресою: 03142, Київ‒ 142, проспект Академіка Палладіна, 32/34, конференц зал.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: Дисертація, анотація, вiдгук Бережницької, вiдгук Орисик, вiдгук Колотiлова, вiдгук Фрицького

З матеріалами відеозапису можна ознайомитися нижче


З матеріалами наказу про прийняття рішення про видачу диплому доктора філософії Торчинюку П.В. уформаті .pdf можна ознайомитися за наступним посиланням Наказ про видачу диплома Торчинюк.pdf