інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Дисертація Смілика В. О. на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація на тему «Фотоелектрохімічні та електрохромні властивості вольфраматів і ванадатів вісмуту та міді» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Склад разової спеціалізованої вченої ради ( Затверджено наказом Інституту загальної на неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України про створення разової спеціалізованої вченої ради №38/ОД від 29.05.2023р):

Голова ради:

д.х.н., член-кореспондент НАН України Омельчук Анатолій Опанасович, заступник директора з наукової роботи Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

Члени ради:

д.х.н., старший дослідник Солопан Сергій Олександрович, старший науковий співробітник відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

к.х.н., старший науковий співробітник Яремчук Галина Григорівна, старший науковий співробітник відділу фізико-неорганічної хімії Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

д.х.н., старший дослідник Ліннік Оксана Петрівна, старший науковий співробітник відділу фізики і хімії поверхні наносистем лабораторії фотоніки оксидних наносистем Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України;

к.х.н., Овчаров Михайло Леонідович, науковий співробітник відділу фотохімії Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України.

З матеріалами наказу про створення разової спеціалізованої вченої ради у форматі .pdf можна ознайомитися за посиланням НАКАЗ

Посилання, де буде здійснюватися онлайн-трансляцію захисту дисертації: https://meet.google.com/trv-szzu-akg.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями:дисертація, Відгук Яремчук (Підпис КЕП), Відгук Солопан (Підпис КЕП), Відгук Ліннік (Підпис КЕП), Відгук Овчаров (Підпис КЕП)

Захист відбувся 12 вересня 2023 р. о 10:00 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського, м. Київ, пр.Палладіна, 32/34.

З матеріалами відеозапису можна ознайомитися нижче


Цифровий підпис відеофайлу до захисту: формат >PDF, формат >p7s.

Рішення разової спеціалізованої ради щодо присудження ступеня доктора філософії