інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Дисертація Пантелеймонова Радислава Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація Пантелеймонова Радислава Анатолійовича (Підписана КЕП) на тему «Електрохімічні властивості графен-графіт-металоксидних систем» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Склад разової спеціалізованої вченої ради ( Затверджено наказом про створення разової спеціалізованої вченої ради №58/ОД від 03.08.2023р):

Голова ради:

д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України Омельчук Анатолій Опанасович, заступник директора з наукової роботи Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

Члени ради:

д.х.н., старший дослідник Солопан Сергій Олександрович, старший науковий співробітник відділу хімії твердого тіла Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

к.х.н., старший науковий співробітникНовоселова Інесса Аркадіївна, старший науковий співробітник відділу електрохімії та технології неорганічних матеріалів Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

д.х.н., доцент Сокольський Георгій Володимирович, виконуючий обов’язки завідувача кафедри фізичної хімії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

д.т.н., Хоменко Володимир Григорович, доцент кафедри хімічних технологій та ресурсозбереження Київського національного університету технологій та дизайну.

З матеріалами наказу про створення разової спеціалізованої вченої ради у форматі .pdf можна ознайомитися за посиланням НАКАЗ

Посилання, де буде здійснюватися онлайн-трансляцію захисту дисертації: https://meet.google.com/yvq-zvde-kvm.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями:дисертація (Підпис КЕП), Відгук Новоселова (Підпис КЕП), Відгук Сокольський (Підпис КЕП), Відгук Солопан (Підпис КЕП), Відгук Хоменко (Підпис КЕП)

Захист відбувся 5 жовтня 2023 р. о 10:00 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського, м. Київ, пр.Палладіна, 32/34.

З матеріалами відеозапису можна ознайомитися нижче


Цифровий підпис відеофайлу до захисту: формат >PDF, формат >p7s.

Рішення разової спеціалізованої ради щодо присудження ступеня доктора філософії