інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.218.01

Наказом МОН України від 6 червня 2022 року № 530 “Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 7 квітня 2022 року № 320” в Інституті загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського НАН України утворена спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з присудження наукового ступеня доктора хімічних наук строком на три роки.
(pdf файл)

профіль ради


02.00.01 - Неорганічна хімія
02.00.04 - Фізична хімія
02.00.05 - Електрохімія

Персональний склад спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.218.01

Голова ради:

1. Білоус Анатолій Григорович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.01.

Заступники голови:

2. Омельчук Анатолій Опанасович, д.х.н., професор, заступник директора, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.05;

3. Трунова Олена Костянтинівна, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.01.

Вчений секретар

4. Яремчук Галина Григорівна, к.х.н., старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.04. .

Члени ради:

5. Андрійко Олександр Опанасович, д.х.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», спеціальність 02.00.05;;

6. Берсірова Оксана Леонідівна, д.т.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.04;

7. Дзязько Юлія Сергіївна, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.04;

8. Колбасов Геннадій Якович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.05;

9. Кублановський Валерій Семенович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.05;

10. Лампека Ростислав Дмитрович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.01;

11. Манорик Петро Андрійович, д.х.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, спеціальність 02.00.01;

12. Мирна Тетяна Альфредівна, д.х.н., професор, головний науковий співробітник відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.04;

13. Огенко Володимир Михайлович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.04;

14. Орисик Світлана Іванівна, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.01;

15. Пірський Юрій Кузьмич, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.05;

16. Pешетняк Олександр Володимирович, д.х.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний університет імені Івана Франка, спеціальність 02.00.05;

17. Роїк Олександр Сергійович, д.х.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 02.00.04

18. Стрижак Петро Євгенович, д.х.н., професор, завідувач відділу, Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, спеціальність 02.00.04;

19. Черній Віктор Ярославович, д.х.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, спеціальність 02.00.01.

Контактний телефон: (044) 225 34 61, (044) 225 04 55
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua


Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського НАН України
Паспорти спеціальностей.

ДИСЕРТАЦІЇ