інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.218.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
02.00.01 - Неорганічна хімія
02.00.04 - Фізична хімія
02.00.05 - Електрохімія

Cтворена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 строком до 31 грудня 2020.

Положення про спеціалізовану вчену раду

Контактний телефон: (044) 225 34 61, (044) 225 05 55
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01

Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти - шифр спеціальності 102 хімія. Ліцезійний обсяг 20.

ДИСЕРТАЦІЇ