інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ

«24» вересня 2021р. о 10:00 в конференц-залі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 відбудеться публічний захист дисертацій:

Руденко Олександри Станіславівни на тему тему «Зарядселективні композиційні мембрани на основі гідратованого діоксиду цирконію та оксинітрату вісмуту для електродіалізного вилучення іонів HCrO 4 – і F – з водних розчинів» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія.

Науковий керівник: Бєляков Володимир Миколайович,член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти: Романова Ірина Вікторівна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу сорбції та тонкого неорганічного синтезу Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України; Мельник Людмила Олексіївна, доктор хімічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу хімії, фізики та біології води Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: Автореферат Дисертація Відгук Романова Відгук Мельник

Кравченка Олександра Володимировича на тему «Термоелектричні властивості композиційних плівок Fe – C» на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю – 02.00.04 – «фізична хімія».

Науковий керівник: доктор хімічних наук, доцент Першина Катерина Дмитрівна, завідувачка відділу хімічного та інформаційного аналізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського НАН України.

Офіційні опоненти: Решетняк Олександр Володимирович, доктор хімічних наук, професор,завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України; Барчій Ігор Євгенович, доктор хімічних наук, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями: Автореферат Дисертація Відгук Барчій Відгук Решетняк

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 26.218.01

Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями:
02.00.01 - Неорганічна хімія
02.00.04 - Фізична хімія
02.00.05 - Електрохімія

Cтворена в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України наказом Міністерства освіти і науки України № 1643 від 28.12.2019 строком до 31 грудня 2020.

Положення про спеціалізовану вчену раду

Контактний телефон: (044) 225 34 61, (044) 225 05 55
e-mail: D26.218.01@ionc.kiev.ua

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.218.01

Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти - шифр спеціальності 102 хімія. Ліцезійний обсяг 20.

ДИСЕРТАЦІЇ