інститут загальної та
неорганічної хімії

імені в.і. вернадського
нан україни

Дисертація Медвежинської Ольги Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії

Дисертація Медвежинської Ольги Володимирівни (Підписана КЕП) на тему «Електрохімічне відновлення оксигеновмісних сполук вольфраму у розплавах на основі хлоридів натрію та кальцію» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 102 Хімія.

Склад разової спеціалізованої вченої ради ( Затверджено наказом про створення разової спеціалізованої вченої ради №57/ОД від 03.08.2023р):

Голова ради:

д.х.н., професор, член-кореспондент НАН України Колбасов Геннадій Якович, завідувач відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

Члени ради:

к.х.н. Японцева Юлія Сергіївна,старший науковий співробітник відділу електрохімічного матеріалознавства і електрокаталізу Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

к.х.н. Фоманюк Сергій Станіславович, старший науковий співробітник відділу електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

д.т.н., професор Сахненко Микола Дмитрович, завідувач кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

д.т.н., старший дослідник Каракуркчі Ганна Володимирівна, начальник науково-методичного відділу науково-методичного центру Національного університету оборони України.

З матеріалами наказу про створення разової спеціалізованої вченої ради у форматі .pdf можна ознайомитися за посиланням НАКАЗ

Посилання, де буде здійснюватися онлайн-трансляцію захисту дисертації: https://meet.google.com/eqe-ysrn-czi.

З матеріалами дисертації можна ознайомитися за посиланнями:дисертація, Відгук Сахненко (Підпис КЕП), Відгук Каракуркчі (Підпис КЕП), Відгук Фоманюк (Підпис КЕП), Відгук Японцева (Підпис КЕП)

Захист відбувся 3 жовтня 2023 р. о 11:00 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім.В.І.Вернадського, м. Київ, пр.Палладіна, 32/34.

З матеріалами відеозапису можна ознайомитися нижче


Цифровий підпис відеофайлу до захисту: формат >PDF, формат >p7s.

Рішення разової спеціалізованої ради щодо присудження ступеня доктора філософії