інститут загальної та
неорганічної хімії

ім. в.і. вернадського
національної академії наук україни

Центр колективного користування „РЕНТГЕНІВСЬКА ФОТОЕЛЕКТРОННА СПЕКТРОСКОПІЯ (РФС/ЕСХА)”

Положення

 1. Загальні положення
  • Центр колективного користування науковими приладами „Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС/ЕСХА)” (далі - Центр) створено на базі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України (далі - Інститут) з метою раціонального використання відновленого та модернізованого в ІЗНХ НАНУ рентгенівського фотоелектронного спектрометра ЕС2402 (далі-Приладу).
  • Інститут загальної та неорганічної хімії НАНУ забезпечує умови колективного користування Приладом, маючи спеціалізоване приміщення, фахівців та накопичений досвід використання подібного обладнання.
  • Центр „Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія науковими приладами (РФС/ЕСХА)” бере на себе фахове обслуговування приладу та ефективне використання робочого часу в інтересах наукових установ і організацій НАН України.
  • Обгрунтовані пропозиції Відділення хімії НАН України (далі-Відділення) щодо створення в Інституті Центру та подальшому розвитку аналітичних можливостей методу РФС розглядається Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України (далі - Комісія). Комісія розглядає пропозицію Відділення, приймає рішення та подає його на затвердження Президії НАН України.
 2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру
  • Центр є надбанням Національної академії наук України. Прилад перебуває на балансі Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України.
  • Центр входить до складу Інституту як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції Інституту, без статусу юридичної особи. Центр має назву „Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС/ЕСХА)”, яка разом з Положенням про Центр затверджується Комісією.
  • . Головним завданням Центру є надання консультативних послуг, забезпечення можливості проведення дослідженнь на Приладі науковцям НАН України та подальша модернізацію Приладу до рівня бюджетних XPS-спектрометрів європейських виробників. Завданням Центру також є популяризація методу РФС/ЕСХА серед Інститутів відділення хімії НАН України.
  • Директор Інституту наказом призначає керівника та затверджує відповідний штат працівників Центру. Загальне та наукове керівництво роботою Центру покладається на завідувача відділу фізико-неорганічної хімії чл.-кор. НАН України В.М. Огенко.
  • Інститут щорічно звітує про роботу Центру перед Відділенням, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення та до Комісії.
 3. Порядок надання послуг
  • Інформація про Центр колективного користування „Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФС/ЕСХА)” (тип Приладу, основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на Приладі, наданому для колективного користування) міститься на web-сторінках Інституту та Президії НАН України.
  • Наукові установи Відділення хімії НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на модернізованому спектрометрі ЕС2402, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Відділення хімії заявки на кількість годин, строки та види досліджень, що потребують використання зазначеного Приладу.
  • Відділення хімії и НАН України за поданням директора Інституту затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування модернізованим спектрометром ЕС2402.
  • Директор Інституту своїм наказом визначає графік роботи Центру, встановлює кількість робочих змін на робочий день з урахуванням функціональних особливостей Приладу, режиму роботи Інституту і потреб вчених НАН України у використанні Приладу.
  • При плануванні часу роботи Центру дирекція керується пропорціями, вказаними в розпорядженні Президії НАН України №322 від 28.04.04: 3:3:2 (для 8 годин робочого часу), 5:4:3 (для 12 годин робочого часу), де відповідні цифри визначають час роботи Приладу для потреб Інституту, для інших установ та організацій НАН України (безкоштовно) та платного використання Приладу в інтересах установ, підприємств та організацій, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством.
  • Використання часу роботи Приладу реєструється в журналах, форма заповнення яких встановлюється Комісією.
  • При плануванні використання часу роботи Приладу з іншим співвідношенням часу для власних потреб та платних послуг дирекція Інституту виходить з того, що час безкоштовного колективного користування Приладом залишається незмінним.
  • Платні послуги з використанням Приладу Центру НАН України для потреб інших замовників надаються згідно чинного законодавства України.
  • Інститут забезпечує всі витрати, пов’язані з використанням Приладу, відновленого та модернізованого в ІЗНХ НАНУ та наданого Центру колективного користування НАН України.
 4. Зміна базової установи, закриття Центру
  • У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Інституту із забезпечення колективного користування Приладом для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Відділення подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром Приладу іншій науковій Установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.
  • Комісія з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України розглядає пропозиції Відділення згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.

Директор Інституту

чл.-кор. НАН України

В.І. Пехньо